2020 Çin Üniversiteleri Burs Fırsatları

 • edcon
 • 2020 Çin Üniversiteleri Burs Fırsatları


  Ekonomi başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti, özellikle son 10 yılda eğitimin her basamağında da güçlü bir yükselme sürecine girmiştir. Günümüzde gerek ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen taramalarda ortaya koyduğu başarılarla gerekse de yükseköğretim kurumlarının sergilediği başarılarla dünyada eğitimin en nitelikli olduğu ülkelerden biri olmayı başaran Çin Halk Cumhuriyeti, eğitim alanında dünyanın parlayan yıldızı durumuna gelmiştir.

  Eğitim ve araştırmada gösterdikleri başarılar sonucunda QS World Univrsity Rankings, Times Higher Education World University Rankings, ARWU World University Rankings gibi dünya genelinde kabul gören akademik sıralamalarda ilk 50’de, ilk 100’de, ilk 500’de ve ilk 1.000’de yer alan Çin üniversitelerinin sayısı her geçen yıl artmaktadır.

  Ortaya koydukları bu başarıların yanı sıra son yıllarda üniversitelerine daha fazla yabancı öğrenci çekerek uluslararasılaşma konusunda önemli atılımlar yapan Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki bazı üniversitelerde İngilizce eğitim veren bölümlerin açılmaya başlanması ve bu bölümlerin sayısının her geçen yıl artmasıyla Çin üniversitelerine olan uluslararası öğrenci talebinde büyük bir sıçrama yaşanmıştır.

  Çin üniversitelerine olan talebin her geçen gün daha da artmasındaki en önemli etmenlerden biri de Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya ticaretinde oynadığı payın giderek yükselmesi olmuştur. Bu ekonomik başarı sonucunda Çince bilen insan gücüne duyulan gereksinimin artarak devam etmesi ve Çince bilen nitelikli bireylerin iş dünyasında önemli konumlarda yer bularak yüksek gelirler elde etmeye başlaması da Çin üniversitelerine olan uluslararası öğrenci ilgisini yükseltmiştir.

  Bunların yanında çığır açan buluşlarıyla bilim dünyasında gittikçe yükselen bir değer oluşturmayı başaran Çin üniversitelerinde bilimsel araştırmalarda bulunmak ve akademik kariyerlerine devam etmek isteyen araştırmacılar da Çin üniversitelerindeki yüksek lisans ve doktora programlarına yoğun bir ilgi göstermektedir.

  Türkiye’den de her geçen yıl artan sayıda öğrenci çeşitli nedenlerle yurt dışında üniversite eğitimi almak istemektedir. Ancak yurt dışında üniversite eğitimi dendiğinde ilk akla gelen Avrupa ülkelerinde ve ABD’de üniversite ücretlerinin çok yüksek olması öğrencileri değişik seçeneklere yöneltmektedir. Bunlar arasında gerek eğitim ücretlerinin düşüklüğü gerek üniversitelerinin YÖK tarafından tanınması gerekse de eğitim ve araştırmada gösterdikleri dünya çapında başarılarla öne çıkan en önemli ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir.

  Çok geniş bir coğrafyaya ve dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olduğundan 3 binin üzerinde üniversitenin bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerden yaklaşık 800 tanesi uluslararası öğrencilere de eğitim vermektedir. Bu üniversiteler her yıl dünyadaki en nitelikli öğrencileri kendilerine çekebilmek için çeşitli burs programları uygulamaktadırlar.

  Biz de bu yazımızda son derece önemli avantajlar sunan ve sınırlı kontenjanları bulunduğundan erken başvuranların burs alma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu bu burs programları hakkında öğrencileri bilgilendirerek söz konusu avantajlardan yaralanabilmelerini sağlamak istedik.

   Lisans Düzeyindeki Eğitim Bursları

  Tamamıyla İngilizce eğitim verilen lisans programlarına yönelik olan söz konusu bursların sağladığı avantajlar üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.

  1-   Nanjing University of Information Science & Technology

   Belirli bölümlerde % 50 burs uygulayan ve Nanjing şehrinde bulunan bu üniversitenin yıllık eğitim ücreti 1.070 ABD dolarına, konaklama ücreti ise 428 ABD dolarına düşmektedir.

   Eğitimin 18 Şubatta başlayacağı söz konusu burslu bölümler şunlardır: 

  International Trade and Economics

  Computer science and technology

  Electronic information Engineering

  Financial Engineering

   

  Üniversite, burs başvurusu için aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

  1-   Başvuru formu

  2-   Pasaportun ilk sayfasının fotokopisi

  3-   Lise diploması

  4-   Transkript (not çizelgesi)

  5-   Çalışma planı

  6-   Sağlık raporu

  7-   IELTS sınavından en az 6 puan veya TOEFL sınavından en az 80 puan aldığını gösteren sonuç belgesi

  8-   Banka hesap dökümü

   

  2-   Zhejiang University Of Science And Technology

  Zhejiang şehrinde bulunan kampüsündeki belirli bölümlerde % 30, % 50, % 70 ve % 100 oranlarında burslar uygulayan bu üniversitenin yıllık konaklama ücreti 1.026 ABD dolarıdır.

   

  Eğitimin mart ayında başlayacağı söz konusu burslu bölümler şunlardır:

  Applied Physics

  Communication Engineering

  Digital Media Technology

   

  Üniversitenin Shenyang şehrindeki kampüsündeki bazı bölümlerinde ise % 50 burs uygulanmaktadır.

  Eğitimin mart ve eylül aylarında başladığı, yıllık eğitim ücretinin 1.270 ABD dolarına düştüğü ve konaklama ücretinin yıllık 1.700 ABD doları olduğu söz konusu bölümler şunlardır:

   

  İnternational Economics and Trades

  Finance

  Economics

  Financial Management

  Business Management

  İnternational Business

  Accounting

  Human Resources Management

  cOMPUTER sCİENCE AND tECHNOLOGY

  Communication Engineering

  Civil Engineering

  Mechanical Engineering

  Material Engineering

  İndustrial Engineering

   

  Üniversite, burs başvurusu için aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

  1-      Başvuru formu

  2-      Pasaportun fotokopisi

  3-      Lise diploması

  4-      Transkript (not çizelgesi)

  5-      Çalışma planı

  6-      Sağlık raporu

  7-       Adli sicil kaydı

  8-       1 adet vesikalık fotoğraf

  9-       Banka hesap dökümü

   

  3-   Hangzhou Dianzi UNİVERSİTY

   

  Hangzhou şehrinde bulunan kampüsündeki belirli bölümlere % 100 burs uygulayan bu üniversitenin yıllık konaklama ücreti de 700 ABD dolarıdır. Ancak burs kapsamında ilk yıl öğrencilerden konaklama ücreti alınmayacaktır.

   

  Eğitimin mart ve eylül aylarında başlayacağı söz konusu burslu bölümler ise şunlardır:

   

  Business Management

          

  International Economics and Trade

   

  Telecommunication Engineering

   

  Computer Science and Engineering

   

  Software Engineering

   

  Electrical Engineering & Automation

   

  Electronic and Information Engineering

   

  Mechanical Design and Manufacturing & Automation

   

  Measuring & Control Technology and Instruments

   

  Biomedical Engineering

   

  English

   

  Mathematics & Applied Mathematics

   

  Accounting

   

  Digital Media Technology

   

  New Media Communications

   

  Economics

   

  Applied Statistics

   

  Sociology

   

  Üniversitenin Shenyang şehrinde bulunan kampüsündeki belirli bölümlerde ise % 50 burs uygulanmaktadır. Eğitim ücretlerinin yıllık 1.600 ABD dolarına düştüğü bu bölümlerde konaklama ücretleri yıllık 1.700 ABD dolarıdır.

   

  Eğitimin mart ve eylül aylarında başlayacağı söz konusu burslu bölümler ise şunlardır:

   

  Environmental Engineering

   

  Business Administration(MBA)

   

  Civil Engineering

   

  Mechanical Engineering

   

  Material Engineering

   

  Industrial Engineering

   

  Üniversite, burs başvurusu için aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

   

  1-      Başvuru formu

  2-      Pasaportun fotokopisi

  3-      Lise diploması

  4-      Transkript (Not çizelgesi)

  5-      Çalışma planı

  6-      Sağlık raporu

  7-      Adli sicil kaydı

  8-       Referans mektubu

  9-       Banka hesap dökümü

   

  Yüksek Lisans Düzeyindeki Eğitim Bursları

   

  Tamamıyla İngilizce eğitim verilen yüksek lisans programlarına yönelik olan söz konusu bursların sağladığı avantajlar üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.

   

  1-   Beijing University of Chemical Technology

   

  Pekin şehrinde bulunan kampüsündeki belirli bölümlere % 100 burs uygulayan bu üniversitenin yıllık konaklama ücretleri de seçilecek özelliklere göre 256 – 300 ABD doları arasındadır.

   

  Eğitimin eylül ayında başlayacağı söz konusu burslu bölümler ise şunlardır:

   

  Chemical Engineering and Technology

  Chemistry

  Material Science and Engineering

  Business Management

  Biological Engineering

  Computer Science and Technology

   

  Üniversite, burs başvurusu için aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

   

  1- Başvuru Formu

  2- Lisans Diploması

  3- Transkript (Not çizelgesi)

  4- Sağlık raporu

  5- Adli sicil kaydı

  6- Çalışma planı

  7- Pasaportun ilk sayfasının fotokopisi

  8- Fotoğraf

  9- Banka hesap dökümü (En az 5.705 ABD doları)

   

  2-   Hangzhou Dianzi University

   

  Hangzhou şehrinde bulunan kampüsündeki belirli bölümlere % 100 burs uygulayan bu üniversitenin yıllık konaklama ücreti de 700 ABD dolarıdır. Ancak burs kapsamında ilk yıl öğrencilerden konaklama ücreti alınmayacaktır.

   

  Eğitimin mart ve eylül aylarında başlayacağı söz konusu burslu bölümler ise şunlardır:

   

  Business Management

  e-commerce

  Applied Economics

  Statistics

  English Language and Literature

  Control Science and Engineering

  Computer Science and Technology

  Software Engineering

  Mechanical Design and Manıfacturing Automation

  Communication Engineering

  Electronic Science and Technology

  Biomedical Engineering

  Digital Media Technology

  Mathematics

  Accounting

   

  Üniversite, burs başvurusu için aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

   

  1- Pasaport

  2- Lisans diploması

  3- Transkript (Not çizelgesi)

  4- Başvuru Formu

  5- 85 ABD doları ön kayıt ücreti (İade edilmiyor)

  6- Adli sicil kaydı

  7- Çalışma planı

  8- Referans mektubu

  9- IELTS sınavından en az 5,5 puan, TOEFL sınavından en az 70 puan aldığını gösteren sonuç belgesi

  10- Banka hesap dökümü

  11- Sağlık raporu

   

  3-   Shaanxi University of Science and Technology

   

  Şangay şehrinde bulunan kampüsündeki belirli bölümlere % 100 eğitim ve konaklama bursu uygulayan bu üniversite ayrıca öğrencilere aylık 142 ABD doları tutarında ödeme yapacaktır.

   

  Eğitimin mart ayında başlayacağı söz konusu burslu bölümler ise şunlardır:

   

  Materials Science and Engineering

  Computer Technology

  Food Science and Engineering

  Electrical Engineering

  Environmental Engineering

  Chemistry

  MBA

  Chemical Engineering

  Bioengineering

   

  Üniversite, burs başvurusu için aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

   

  1- Başvuru formu

  2- Pasaportun fotokopisi

  3- Lisans Diploması

  4- Transkript (Not çizelgesi)

  5- Banka hesap dökümü

  6- Sağlık raporu

  7- Adli sicil kaydı

  8- 2 Referans mektubu

  9- Çalışma Planı

  10- 3 dakikalık tanıtım videosu

   

  Çince Eğitimi Bursları

  Hubei Engineering University, Hubei şehrinde bulunan kampüsündeki 1 yıllık Çince eğitimini burslu öğrencilere 1.340 ABD dolar eğitim ücreti ve 342 ABD doları konaklama ücreti karşılığında verecektir.

  Üniversite, mart ayında başlayacak eğitimin burs başvurusu için aşağıdaki belgeleri talep etmektedir:

  1-   Başvuru Formu

  2-   Lise veya lisans diploması

  3-   Transkript (Not çizelgesi)

  4-   Pasaportun ilk sayfasının fotokopisi

  5-   Adli sicil kaydı

  6-   Sağlık raporu

  Bu içerik 10/03/2020 tarihinde güncellenmiştir.

  WhatsApp chat

  Whatsapp ile Yazın

  Hemen Ara

  Hemen Arayın