Whatsapp
ANA SAYFA ÜNİVERSİTE YÜKSEK LİSANS DİL OKULU YAZ OKULU SERTİFİKA FİYAT LİSTELERİ KATALOG
Whatsapp İndirimli Dil Okulları Document Bilgi İstek Formu

Almanya'da Üniversite Eğitimi

Ana Sayfa > Yurtdışında Üniversite > Almanya'da Üniversite Eğitimi

Almanya'da Üniversite Eğitimi | Almanya'da Lisans

Uluslararası akademik derecelendirilme kuruluşlarının yayımladığı sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan üniversitelere ev sahipliği yapması, Alman üniversitelerinden mezun olanlara sunduğu geniş kariyer olanakları, yüksek yaşam standartları, alınacak diplomaların dünyada ve Türkiye’de büyük bir saygınlığının olması ve uluslararası öğrenciler için de üniversite eğitiminin ücretsiz olması gibi nedenlerle uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan  Almanya’da üniversiteler uluslararası öğrenciler için sınırlı kontenjanlar ayırmaktadır. Bu nedenle üniversiteler kendilerine başvuran öğrencileri diploma notlarına göre sıralamakta ve en yüksek diploma notlarına sahip olan öğrencileri kabul etmektedir.  Almanya'da üniversite eğitimi almak bir çok ülkeye göre büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajları daha önce Almanya'da Eğitim Almanın 10 Avantajı adlı yazımızda sizler için sıralamıştık.

Başvuru Koşulları

Almanya’daki üniversitelere başvurabilmek için öncelikleTürkiye’deki ya da KKTC’deki fen liseleri, Anadolu liseleri, temel liseler yada özel liselerden birini en az 70–75 diploma notuyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

Almanya’da var olan yasalara göre uluslararası bir öğrencininAlmanya üniversitelerinde okuyabilmesi için kendi ülkelerinde üniversite okumaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’den Almanya üniversitelerine başvuruda bulunacak öğrencilerin ülkemizde gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavında örgün eğitim veren devlet ya da vakıf üniversitelerinin bir bölümünü kazanmış olmaları gerekmektedir. Almanya üniversiteleri uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinde kazandıkları bölümlerde ya da bu bölümlere çok yakın bölümlerde eğitim görmelerine izin vermektedir. Bu öğrencilerin Türkiye’de yerleştikleri üniversiteye kayıt yaptırma zorunlulukları yoktur ve üniversiteye giriş sınavı sonucunun geçerliği2 yıldır. Bazı Almanya üniversiteleri geçerlik sürelerinde farklı kararlar verebilmektedir.

Avrupa genelinde geçerliği olan Abitur, IB, Matura ve benzeri lise diplomalarına sahip olan öğrencilerin kendi ülkelerindeki üniversiteye giriş sınavını kazanmaları gerekmez. Bu öğrencilerin başvuru koşulları üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ülkemizde bu tür diplomalar veren liselerden mezun olan öğrencilerin diplomalarının denklikleri ile ilgili YÖK’ten bilgi almaları gerekmektedir.

Türkiye’deki ya da KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarında 1 yıl, 2 yıl ya da 3. yılın ilk dönemine kadar eğitimlerini tamamlamış olan öğrencilerin Almanya üniversitelerine başvuruda bulunma hakları vardır. Öğrencilerin daha önce aldıkları derslerin tanınıp tanınmayacağıAlmanya’daki üniversitelerin kararlarına bağlıdır, ancak Almanya üniversitelerinin bu durumdaki öğrencileri çoğunlukla 1. sınıftan başlattıkları bilinmektedir. 

Türkiye’deki ya da KKTC’deki bir ön lisans programından mezun olan öğrenciler, ülkemizde uygulanan DGS’ye (Dikey Geçiş Sınavı) girmedenAlmanya üniversitelerinin lisans bölümlerine başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler Türkiye’deki DGS’de hangi bölümlere başvuru yapabiliyorlarsaAlmanya’da da o bölümlere başvuruda bulunabilirler. Almanya üniversiteleri söz konusu öğrencilerin başvurularını değerlendirirken lise ve ön lisans diploma notlarını göz önüne almaktadırlar. 

Almanya üniversitelerinde eğitim dili Almanca olduğundan uluslararası öğrencilerin Almanca yeterliklerinin en az C1 düzeyinde olması gerekmektedir. Almanca yeterliliğinizi kanıtlayabilmeniz için TestDaf-TDN 4,DSH-2, telc Deutsch C1 Hochschule, Goethe Zertifikat C2, DSD II- ve "DeutschesSprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II"  dil sertifikalarından birine sahip olmanız gerekmektedir. Söz konusu sertifikalardan birine sahip olan öğrenciler, Almanya üniversitelerinde doğrudan lisans ya da yüksek lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Şartlı Kabul BaşvuruSüreci

Hiç Almanca bilmeyen ya da Almanca yeterliği beklenen düzeyde olmayan öğrenciler ise “şartlı kabul başvurusu” adı verilen başvuru sürecini uygularlar. Bu öğrencilerin dil sertifikası dışındaki tüm yeterlikleri sağlamış olmaları gerekmektedir. Söz konusu öğrenciler, üniversitelere başvuruda bulunduklarında aynı zamanda hazırlık eğitimine de başvurmuş olurlar.

Almanya’daki bazı üniversiteler hiç Almanca bilgisi olmayan öğrencilerin başvurularını da değerlendirmeye alırken bazıları en az A2, B1 yada B2 düzeyinde uluslararası geçerliği olan bir dil sertifikası olan öğrencilerin başvurularını değerlendirmektedir.

Almanya’daki üniversitelerden bazıları hazırlık eğitimini kendileri verirken bazıları da hazırlık eğitimi alacak öğrencilerini anlaşmış oldukları özel dil okullarına yönlendirirler.

Hazırlık eğitimi, öğrencinin düzeyine göre her biri 6 ay süren 2 ya da 3 dönemden oluşur, ancak az da olsa 4 döneme kadar da çıkabilir. Hazırlık eğitiminin ardından uygulanan Almanca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler Almanya üniversitelerinde lisans ya da yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanırlar; ancak kabul aldıkları üniversitede kontenjan kısıtlaması bulunan öğrencilerin hazırlık eğitimini tamamladıklarında lisans ya da yüksek lisans programlarında eğitime başlayabilmek için yeniden üniversitelere başvuruda bulunmaları gerekebilir.

 Studienkolleg Eğitimi

Almanya’daki üniversitelere başvurabilmek için 4 yıllık lise eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Bu nedenle lise eğitimini 3 yılda tamamlamış olan öğrenciler ile meslek liseleri, teknik liseler ve imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin Almanya’daki üniversitelere başvurabilmeleri için “Studienkolleg” adı verilen eğitimi tamamlamaları gerekmektedir. Açık liseden mezun olan öğrencilerin ise üniversitelere ve “Studienkolleg”eğitimine başvuru hakları bulunmamaktadır.

“Studienkolleg” olarak adlandırılan lise tamamlama eğitimi 2yıl sürmektedir ve söz konusu eğitime başlayabilmek için üniversiteler uluslararası Almanca dil yeterlik sınavlarının birinden B1 ya da B2 düzeyinde dil yeterliği talep etmektedirler. “Studienkolleg” eğitimini başarıyla tamamlayabilen öğrenciler Almanya üniversitelerine başvuru hakkı kazanmaktadırlar.

Bazı üniversiteler “Studienkolleg” eğitimi için başvuran öğrencilere yalnızca dil yeterlik sınavı uygularken bazıları temel derslerdende sınav uygulamaktadır. Bu eğitim tamamıyla Almanca verileceğinden öğrencilerin Almancayı sözlü ve yazılı olarak akıcı biçimde kullanabiliyor olması çok önemlidir.

“Studienkolleg” başvuru süreçlerini üniversiteler kendileri belirledikleri kurallar çerçevesinde yürüttüklerinden başvuru tarihleri ve istenen belgeler üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin üniversitelerin ilgili konudaki duyurularını yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Almanya konsoloslukları “Studienkolleg” eğitimine başvuran öğrencilerden öncelikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olan ya da bu ülkelerden birinde oturma izni olan öğrencilere vize vermektedirler.

ÜniversitelereBaşvuru Sırasında İstenen Belgeler

Almanya’daki üniversite yönetimlerinin geniş özerklik alanları olduğundan üniversiteler, öğrenci seçim süreçlerini kendi belirledikleri kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle üniversiteler arasında bazı değişiklikler olmakla birlikte başvuru sırasından öğrencilerden istenen temel belgeler şunlardır.

Ø Valilik ya da kaymakamlık tarafından apostil onayı yapılmış lise diploması

Ø Son sınıf öğrencileri için valilik ya da kaymakamlık tarafından apostil onayı yapılmış geçici mezuniyet belgesi

Ø Valilik ya da kaymakamlık tarafından apostil onayı yapılmış ve okul tarafından mühürlenip imzalanmış bir transkript (not çizelgesi)

Ø Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi

Ø Almanca yeterlik düzeyini gösteren sınav sonuç belgesi

Ø Referans mektubu

Ø Kişisel başvuru yazısı

Ø Finansal yeterliğinizi gösteren belgeler

ÜniversitelereBaşvuru Tarihleri

Almanya’da şartlı kabul başvurusu alan bazı üniversitelere yıl boyunca başvuru yapılabilirken lisans ve yüksek lisans programları için yılda 2 kez başvuru yapılabilmektedir.

Güz dönemi olarak adlandırılan ve ekim ayında başlayan eğitim programlarına başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularını1 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında yapmaları gerekir. Bahar dönemi olarak adlandırılan ve nisan ayında başlayan eğitim programlarına başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerinse başvurularını 1 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.

Gerek üniversitelere başvuru süreçlerinde gerekse de vize süreçlerinde çıkması olası bürokratik sorunlar nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden dolayı hak kaybı yaşamak istemeyen öğrencilerin başvuru işlemlerini başvuru sürecinin başladığı ilk günden itibaren başlatmaları oldukça önemlidir.

Almanya’da BursOlanakları

Almanya’da üniversite eğitimi ücretsiz olduğundan doğrudan burslu eğitim başvurusu olmamakla birlikte Almanya’nın her eyaletinde üniversite öğrencilerine burs veren onlarca resmi ve özel kurum bulunmaktadır. Söz konusu kurum ve kuruluşlar, üniversite öğrencilerinin başarılarına ve gerçekleştirdikleri etkinliklere göre çeşitli burs olanakları sunmaktadırlar. 

Yurtdışında eğitim programları hakkında sorularınız için ofislerimizi ziyaret edebilir, bilgi istek formu doldurabilir veya Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu

Yurtdışı eğitim ile ilgili tüm sorularınıza hafta içi ve Cumartesi 24 saat içerisinde dönüş sağlıyoruz.

Beni Arayın
location icon

Orbis Blog

location icon

Tümü