Whatsapp
ANA SAYFA ÜNİVERSİTE YÜKSEK LİSANS DİL OKULU YAZ OKULU SERTİFİKA FİYAT LİSTELERİ KATALOG
Whatsapp İndirimli Dil Okulları Document Bilgi İstek Formu

Avustralya'da Üniversite Eğitimi

Ana Sayfa > Yurtdışında Üniversite > Avustralya'da Üniversite Eğitimi

Avustralya'da Eğitim


Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “İnsani Gelişmişlik Endeksi”nin 2018 verilerine göre eğitim alanında dünya genelinde en yüksek puana sahip ikinci ülke olan Avustralya’da güçlü bir eğitim altyapısı bulunmaktadır.

Avustralya’da ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin % 60’ı devlet okullarında, % 40’ı ise özel okullarda eğitim görmektedir.

Avustralya federal bir ülke olduğundan eyaletler arasında bazı farklı uygulamalar olmakla birlikte genel olarak zorunlu eğitim 6 – 17 yaşları arasını kapsamaktadır. 2010 yılında alınan bir kararla ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde ülke genelinde ortak bir müfredatın uygulanmasına başlanmıştır.

Avustralya’da 3–5 yaş arasını kapsayan okul öncesi eğitim zorunlu olmamakla birlikte öğrencilerin % 85’i devlete ya da özel kuruluşlara ait eğitim kurumlarında en az 1 yıl okul öncesi eğitim almaktadırlar.

Devlete ya da özel kuruluşlara ait okullarda ortak bir müfredatın uygulandığı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim dönemi ocak ayında başlayıp aralık ayında sona ermektedir ve okulların birçoğunda öğrenciler, okulun belirlediği ortak kıyafetleri giymek zorundadır.  

Bazı eyaletlerde farklı uygulamalar olmakla birlikte Avustralya genelinde ilkokullar 6 yıl eğitim vermektedir. Bu eğitim döneminde öğrencilerin temel okuryazarlık ve aritmetik becerileri kazanmalarının yanında yaşadıkları dünyayı tanımaları ve temel sosyal becerileri kazanmaları amaçlanır.

Ortaöğretim kurumlarında okulların çoğu 7. sınıf ile 9. sınıf arasını ortaokul, 10. sınıf ile 12. sınıf arasını ise lise olarak tanımlamaktadır. Bu dönemlerde öğrenciler temel olarak İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Sanat, Teknoloji, Sağlık, Beden Eğitimi, Yabancı Dil, Tarih ve Coğrafya derslerini alırlar ve Avustralya Müfredat Değerlendirme ve Raporlama Otoritesi bu derslerde başarılı olmayı zorunlu kılmıştır.

Avustralya’daki Roma Katolik Kilisesi, devletten sonra Avustralya’da en güçlü eğitim ağına sahip olan kurumdur. 2018 verilerine göre her 5 Avustralyalı öğrenciden biri bu okullarda eğitim görmektedir. Bunun yanında farklı dini cemaatlere ait okullar da bulunmaktadır. Avustralya yasalarına göre karma eğitimin yanında tek cinsiyetli eğitim de olanaklı olduğundan ülke genelinde tek cinsiyetli eğitim veren okullar da bulunmaktadır.

Avustralya genelinde “Selective School” adı verilen ve bir seçme sınavı ile öğrenci alan liseler bulunmaktadır ve bu liselere giriş için öğrenciler arasında güçlü bir rekabet ortamı söz konusudur. 

Avustralya’daki tüm eyaletlerde uzmanlık okulları bulunmaktadır. Bu okullarda sanat, spor, yabancı diller, tarım, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, ticaret gibi alanlarda ileri düzey uzmanlık eğitimleri verilmekte ya da üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik özel eğitim programları uygulanmaktadır.

Avustralya’da Fransa, Almanya, Japonya gibi ülkelere ait ve “Uluslararası Bakalorya Organizasyonu” tarafından akredite edilmiş uluslararası okullar da bulunmaktadır.

Avustralya’da 3, 5, 7 ve 9. sınıf öğrencilerine rekabetçi sınavlara hazırlanmaları amacıyla “NAPLAN” adı verilen temel beceri testleri uygulanmaktadır. Bu sınavlara katılım zorunlu olmamakla birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğu katılım sağlamaktadır.  

Yükseköğretim

40 devlet üniversitesi, 2 uluslararası üniversite ve bir özel üniversite olmak üzere toplam 43 üniversitenin bulunduğu Avustralya’daki üniversitelerin 33’ü QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities gibi uluslararası alanda saygınlığı olan kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarda dünyanın en iyi 1.000 üniversitesi arasında yer  almaktadır. Bunlardan 8’i ise dünyadaki en iyi ilk 100 üniversite arasında gösterilmektedir.

Yükseköğretimde ortaya koyduğu yüksek performans ile öne çıkan Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu üçüncü ülke konumundadır. 2019 verilerine göre 812.000 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Avustralya, nüfusa oranla en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ülke olma ayrıcalığını sürdürmektedir.

Akademik eğitimin 2 döneme ayrıldığı Avustralya’da eğitimin ilk dönemi şubat ayının sonunda, ikinci dönemi ise temmuz ayının sonunda başlar ve aralık ayına kadar devam eder. Avustralya’da yükseköğretim kurumları teknik okullar ve üniversiteler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Üniversitelere göre daha düşük kabul koşulları olan ve öğrencilerine belirli bir mesleğe ve istihdama yönelik eğitim veren teknik okullar, TAFE (Technical and Further Education) olarak adlandırılmaktadır.

Avustralya üniversitelerinde lisans eğitimi temel olarak 3 yıl olmakla birlikte bazı mühendislik dallarında 4 yıl; diş hekimliği, veterinerlik ve tıp gibi alanlarda ise 5 ya da 6 yıl sürmektedir.

Üniversiteye girişte merkezi bir sınav sisteminin bulunmadığı Avustralya’da her üniversite kendi belirlediği ölçütlerle öğrencilerini seçmektedir. Uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ülkelerden biri olduğu için Avustralya üniversitelerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin lise ders notlarının ve İngilizce düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Avustralya üniversiteleri, talep edilen akademik yeterliğe ya da İngilizce düzeyine sahip olmaya öğrenciler için “Foundation” adı verilen bir hazırlık eğitimi seçeneği sunmaktadır.

Hazırlık (Foundation) Eğitimi

Avustralya üniversitelerinde eğitim almak isteyen, ancak istenilen akademik düzeye ya da İngilizce yeterliğe sahip olmayan öğrenciler, üniversitelerin bünyesinde verilen hazırlık eğitimlerine katılabilirler. Lisans düzeyinde eğitim alınmak istenen bölüme göre farklı eğitim programlarının uygulandığı bu eğitim döneminde öğrenciler hem akademik olarak hem de dil becerileri olarak eğitim almak istedikleri bölüme hazırlanırlar. Bu eğitim döneminin sonunda uygulanan sınavlarda başarılı olan öğrenciler Avustralya üniversitelerinde lisans eğitimi almaya hak kazanırlar.

Lisans Eğitimi

Avustralya’da seçilecek bölüme göre 3 yıl ila 6 yıl arasında süren lisans eğitiminde birçok üniversite çift anadal eğitimi fırsatı sunmaktadır. Bu seçeneği değerlendiren öğrenciler çift diploma ile üniversiteden mezun olmaktadırlar.

3 yıllık bir lisans bölümünü 4 yıla tamamlayan öğrenciler ise “Honour” unvanı almaktadırlar. Honour öğrencisi olabilmek için yüksek bir akademik başarıya sahip olmak gerekmektedir. Bu öğrenciler 4. yılın sonunda bir bitirme tezi hazırlarlar ve bu tez yetkili kurul tarafından kabul edildiğinde “Honour” derecesiyle mezun olurlar. 

Yüksek Lisans Eğitimi

Lisans diploma ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olan ve TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlik sınavlarından üniversitenin talep ettiği not barajını aşan öğrenciler başkaca bir sınava girmeksizin Avustralya üniversitelerinin yüksek lisans programlarına başvurabilmektedirler. İngilizce yeterliği istenen düzeyde olmayan öğrenciler üniversite bünyesindeki hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığında yüksek lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Avustralya üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi seçilecek eğitim programına göre 1 yıl, 1,5 yıl ya da 2 yıl sürebilmektedir.

1 yıllık programlar genellikle tezsiz yüksek lisans programları olduğundan doktora yapmak ve akademik kariyerlerine devam etmek isteyen öğrenciler için uygun değildir.

Tezli yüksek lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ders aşamasını başarıyla tamamladıklarında kendilerine atanan danışman öğretim üyesinin gözetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlarlar. Hazırladıkları tez üniversitenin ilgili akademik kurulu tarafından onaylanan öğrenciler, yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

YÖK Denkliği

Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerinden biri olan ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen birçok üniversiteye ev sahipliği yapan Avustralya’daki üniversitelerden alınacak lisans ve yüksek lisans diplomaları tüm dünyada yüksek bir tanınırlığa sahip olduğu gibi YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından da tanınmaktadır. Bu nedenle uluslararası sıralamalarda dünya üniversiteleri arasında ilk 1.000’de yer alan bir Avustralya üniversitesinden mezun olan öğrenciler diplomalarına doğrudan denklik alabilmektedirler.

Dünyadaki ilk 1.000 üniversite arasında yer almayan bir üniversiteden alınan diplomaya denklik verilebilmesi için ise öğrencilerin AYT sınavı sonucunda tıp eğitimi için ilk 40.000, hukuk eğitimi için ilk 150.000, mimarlık eğitimi için ilk 200.000, mühendislik eğitimi için de ilk 240.000 öğrenci arasında olmaları gerekmektedir. Söz konusu alanlar dışındaki bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise TYT veya AYT’den Türkiye’de o bölümü okuyabilmek için almaları gereken en düşük puan kadar puan almaları gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurtdışında eğitim programları hakkında sorularınız için ofislerimizi ziyaret edebilir, bilgi istek formu doldurabilir veya Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu

Yurtdışı eğitim ile ilgili tüm sorularınıza hafta içi ve Cumartesi 24 saat içerisinde dönüş sağlıyoruz.

Beni Arayın
location icon

Orbis Blog

location icon

Tümü