Almanya'da Üniversite Eğitimi | Almanya'da LisansAlmanya'da eğitimin ücretsiz olması, diplomalarının tüm dünyada ve Türkiye'de denkliğinin olması ve üniversitelerinin en önemli dünya ve Avrupa üniversite sıralama kuruluşlarında yüksek sıralamalara sahip olması gibi nedenlerle devlet üniversitelerine yapılan başvuru sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum, Almanya üniversitelerini daha seçici olmak zorunda bırakmıştır. Bundan dolayı, neredeyse devlet üniversitelerinin tümü uluslararası öğrenciler için kontenjan uygulamaktadırlar. Üniversiteler başvuru ve kabul sürecine, en yüksek diploma notuna sahip olan öğrenciden başlar ve belirledikleri kontenjan sayısı kadar öğrenci alır.

Almanya'da üniversite eğitimi almak bir çok ülkeye göre büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajları daha önce Almanya'da Eğitim Almanın 11 Avantajı adlı yazımızda sizler için sıralamıştık.


Almanya'da Üniversite Başvuru Şartları

Öğrencilerin lise eğitimlerini Türkiye'de veya KKTC'de  (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)  bulunan Anadolu liseleri,  Fen liseleri, kolej veya temel liselerde tamamlamış olmaları, Lise diploma notunun en az 70-75 olması, Lise Diploma notu 70 ile 75 arasında olan öğrenciler, başvuru için olması gereken en az diploma notuna sahip olan öğrencilerdir.

Üniversite sınavlarına girip, YÖK'ün (Yüksek Öğretim Kurulu) kılavuzunda bulunan ve örgün eğitim veren herhangi bir devlet, özel veya vakıf üniversitesine yerleştiğini gösteren ÖSYS belgesine sahip olmak

Bunun sebebi ise,  Almanya eğitim sistemine göre Almanya'ya lisans başvurusu yapacak uluslararası öğrencilerin,  vatandaşı oldukları ülkelerde yükseköğrenim görmeye hak kazanmış olmaları gerekmesidir. Ülkemizde üniversiteye giriş şartı üniversite sınavı olduğundan, Almanya üniversiteleri ÖSYS belgesini lisans başvurularında talep etmektedirler. ÖSYS sonuç belgesinin geçerlilik süresi Almanya'da 2 yıldır. Almanya üniversitelerinin belgenin geçerlilik süresi ile ilgili inisiyatif kullanma hakları bulunmaktadır.  Almanya üniversitelerine  yapılacak başvurular  için Türkiye'de yükseköğrenim görmeye hak kazanılan üniversiteye kayıt yaptırma zorunluluğu yoktur. Aşağıdaki linkten (YÖK) Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversite programları listesine ulaşabilirsiniz.

Yök Atlası

Türkiye'de veya KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) lisans eğitiminin 1. ve 2. yılını tamamlamış öğrenciler yeniden lisans eğitimi için başvuruda bulunabilirler.

3. sınıfın ilk dönemini tamamlamış öğrenciler de lisans eğitimine başvuruyu deneyebilirler. Ancak daha sonraki öğretim dönemlerinde olan öğrencilerin lisans eğitimine başvuru yapmaları tavsiye edilmez. Bu durumda olan öğrencilerin başvurularına üniversitelerden olumlu yanıt gelmesine rağmen, vize görüşmesinin gerçekleştiği konsolosluklukların tavrı genellikle öğrencinin lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp yüksek lisans eğitimini Almanya'da yapması yönündedir. Lisans eğitimi süresince alınmış derslerin sayılıp sayılamayacağına öğrencinin Almanya'da doğrudan eğitimine başlayacağı üniversite karar verir. Ancak tecrübeler doğrultusunda öğrencilerin 1. sınıftan başladıkları bilinmektedir.

Almanya'da üniversite okumak için gerekli evraklar 

Almanya'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin, lise diplomalarını, lise not dökümlerini (transkript), Ösys belgelerini başvuru aşamasında sunmaları gerekir. Bunların haricindeki evraklar her öğrencinin kolaylıkla alabileceği evraklardır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, tüm evraklara noter ve apostil işlemi yapılmış olmasıdır. 

Almanyada üniversite okumak için hangi dil seviyesi gereklidir? 

Almanya'da üniversite eğitimi alabilmeniz için C1 seviyesinde Almanca bildiğinizi kanıtlamanız gerekir. TestDaf 4x4, DSH2, Telc C1 Hochschule, dil sertifikaları tüm Almanya üniversitelerinde başvuruda kabul edilmektedir. 

Almanca dil yeterliliğini gösteren belgelerden birisine sahip olmak

Almanya'da lisans eğitimine başlayabilmek için istenilen Almanca dil seviyesi en az C1 olarak belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen dil yeterlilik belgelerinden biri ile Almanya'da devlet üniversitelerine doğrudan lisans eğitimi başvurusu yapılır. TestDaf-TDN 4, DSH-2, telc Deutsch C1 Hochschule, Goethe Zertifikat C2, DSD II-"Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II"

Yukarıda belirtilen Almanca dil belgeleri hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kultusminister Konferenz

Hiç Almanca bilgisi olmayan öğrenciler de lisans eğitimine başvuru yapabilirler.

Bu başvuru sadece bölüm başvurusu değil, aynı zamanda Almanca dil hazırlık eğitimine yapılan başvurudur. Türkiye'de şartlı kabul başvurusu olarak bilinen bu başvurunun şartı, Almanya'da genellikle 3 dönem sonunda yapılan Almanca dil yeterlilik sınavını geçmektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki ''Şartlı Kabul Başvuru Süreci'' başlıklı makalede bulabilirsiniz.

Almanya'da üniversite okuma şartları

Almanya'da üniversite okumak her öğrencinin hayalidir. Bunun için hangi lise türünden mezun olduğunuz, lise diploma notunuz, Almanca dil seviyenizin yeterli olması ve eğitim masraflarınızı karşılayabileceğinizi ispatlamanız gerekir. Almanca dil seviyeniz yeterli değilse, hatta hiç bilmiyorsanız Almanya'da yaklaşık 30 bölümde, üniversitelerin bünyesindeki Almanca hazırlık bölümlerinde eğitiminizi başarı ile tamamlayıp Almanca dil yeterliliğinizi gösteren sertifikalardan birini aldıktan sonra üniversite eğitimi alabilirsiniz.

Ön lisans programlarından mezun olanlar

İki senelik yükseköğrenimini tamamlayan ve ön lisans diplomasını alan öğrenciler‚ lisans eğitimine başvurabilirler. Lise diploma notu ve ön lisans diploma notu başvuru ve kabul sürecinde en önemli kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu öğrenciler mezun oldukları ön lisans bölümünden, Türkiye'de geçiş yapabilecekleri lisans bölümlerine, Almanya'da lisans başvurusunda bulunabilirler. Almanya'da bir üniversitede yükseköğrenim görmeye hak kazandıklarında, eğitimlerine 1. sınıftan başlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin Türkiye'de ki DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girmelerine gerek yoktur.


Aşağıdaki linklerden Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapabileceğiniz bölümler listesini inceleyebilirsiniz.

OSYM Dikey Geçiş Program Listesi

OSYM DGS Kılavuz

Öğrencilerin Almanya üniversitelerine başvuruları Türkiye'de veya KKTC'de  kazanmış oldukları bölüm için veya bu bölüme çok yakın bir bölüm için yapılabilir.

Abitur, IB, Matura ve benzeri Avrupa çapında geçerli lise diplomaları sahipleri.


ÖSYS sonuç belgesi aranmaz. Ancak başvuru kriterleri üniversitelere göre değişiklik göstermektedir. Bu öğrencilerin eğitimlerinin sonunda aldıkları diplomalarının denklikleri ile ilgili YÖK'e başvurarak bilgi almaları gerekir.

Almanya Üniversitelerine Şartlı Kabul Başvuru Süreci

Hiç Almanca bilgisi olmayan öğrenciler için veya Almanca dil bilgisi C1 düzeyinde olmayan öğrenciler için Almanya üniversitelerine yapılan başvurunun adı ''Şartlı Kabul Başvurusu''dur. Bu başvurunun yapılabilmesi için öğrencilerin gerekli dil sertifikası dışında  yukarıda belirtilen tüm şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Almanya üniversitelerinden bazıları hiç Almanca bilgisi olmayan öğrencilerin başvurularını kabul etmelerine rağmen, bazı Almanya üniversiteleri ise şartlı kabul başvurusu için en az A2, B1 veya B2 uluslararası geçerliliği olan Almanca dil sertifikalarını talep eder. Hiç Almanca bilgisi olmayan öğrencilerin Almanca hazırlık eğitim süresi bir çok üniversitede 2 veya 3 dönemdir. Her dönem 6 ay olarak kabul edilir. Bazı üniversitelerde ise hazırlık eğitim süresi 2 dönem iken nadir olarak 4 döneme kadar çıkar. Fakat öğrencilere tavsiye edilen, Almanca hazırlık eğitimini 3 dönemde bitirmeleridir. 

Üniversitelere yapılan şartlı kabul başvurusu, hem bölüme hem de dil hazırlık eğitimi için yapılan başvurudur. Üniversiteler tarafından şartlı kabul belgesinin gönderilmesi, öğrencilerin başvuru dosyasındaki belgelerinin onaylanmış olması anlamına gelir. Şartlı kabul belgesini alan öğrenciler Almanya'ya giderek Almanca hazırlık eğitimlerine üniversitelerin bünyesinde veya üniversitelerin anlaşmalı olduğu bazı özel dil okullarında başlarlar.

Almanca hazırlık eğitiminin sonunda, TestDaf-TDN 4, DSH-2, telc Deutsch C1 Hochschule, Goethe Zertifikat C2, DSD II dil sertifikalarından herhangi birine sahip olan öğrenciler, üniversite eğitimine başlamaya hazır hale gelip,  Türkiye'de kazanmış oldukları bölümde, kriterlerinin uyduğu Almanya üniversitelerinin tümüne başvuru yapabilir ve kabul aldıkları üniversitede lisans eğitimine başlayabilirler. Öğrenciler, Almanca hazırlık eğitimini aldıkları üniversitede şayet başvuru yaptıkları bölümlerde kontenjan kısıtlaması yoksa Almanca hazırlık eğitimlerini başarı ile tamamlayıp gerekli olan Almanca dil sertifikalarından herhangi birine sahip olduktan sonra doğrudan üniversite eğitimlerine başlarlar. Ancak Almanya üniversitelerinin çoğunun uygulamış olduğu kontenjan kısıtlaması gerçeğinden yola çıkarak hazırlık eğitimi sonrasında, şartlı kabul belgesine rağmen bölüme yeniden başvuru yapılması talep edilir. Kurumumuz tarafından gerek şartlı kabul başvuruları gerekse doğrudan bölüm başvuruları gerçekleştirilmektedir. 

Almanya'da Studienkolleg Eğitimine Kimler Başvurabilir?

Lise eğitimini 3 yılda tamamlamış öğrenciler 

Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler

Teknik liselerden mezun olan öğrenciler

İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrenciler

Anadolu mesleki ve teknik liselerinden mezun olan öğrenciler

Açık liselerden mezun olan öğrenciler (Studienkolleg veya yükseköğretim başvurusunda bulunamazlar)

Yukarıda belirtilen lise türlerinden mezun olan öğrenciler, lise eğitimleri süresince almış oldukları ders sayısı ve kredileri yeterli olmadığı için üniversite başvurusunda bulunamazlar. Bunun yerine Studienkolleg olarak isimlendirilen lise tamamlama programlarına başvurmaları gerekir. Studienkolleg eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, üniversiteye başvuru yapabilirler. Studienkolleg eğitimi 2 yıl sürer. Studienkolleg eğitimine başvuruda talep edilen Almanca dil seviyesi, üniversiteye göre B1 yada genellikle B2 seviyesinde olmalıdır. Dil sertifikasının ise uluslararası geçerliliği olan dil kurumlarından alınmış olması şarttır.

Studienkolleg kabulünde bazı üniversiteler sadece dil sınavı yaparken, bazı üniversiteler ise dil sınavının yanında temel ders sınavları yapar. Studienkolleg başvuru tarihleri üniversite başvuru tarihlerinden farklıdır. Kurum olarak Studienkolleg başvurusu yapmak isteyen öğrencilere tavsiyemiz, Almanca dilini en az B2 seviyesinde yazılı ve sözlü aktif olarak kullanıyor olmaları ve Avrupa vatandaşı olmaları veya Avrupa'da oturum iznine sahip olmalarıdır. Bunun nedeni ise, Almanca dilinin Studienkolleg eğitiminde aktif olarak kullanılacak olması ve Almanya konsolosluklarının Studienkolleg kabulü olan öğrencilere, üniversite kabulü olan öğrencilere göre daha az sıklıkta vize vermesidir.

Almanya'da üniversite bölümleri 

Almanya'da 2000'in üzerinde lisans bölümü bulunmaktadır. Ülkemizden Almanya'ya lisans eğitimi almak için giden öğrencilerin en çok tercih ettikleri bölümler; bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler, radyo televizyon sinema, Coğrafya, Tarih gibi bölümlerdir.

Almanya'da burslu üniversite okumak

Almanya'da bir çok burs olanağı bulunmaktadır, fakat burslu başvuru yoktur. Burs alabilmeniz, üniversite eğitiminize başladıktan sonraki başarınıza bağlıdır. Almanya'da her eyalette başarılı öğrencilere, burs olanağı sunan yaklaşık 100 kurum bulunmaktadır.

Almanya'da Lisans ve Şartlı Kabul Başvuru Tarihleri

Lisans programlarına yapılacak başvurular genellikle yılda 1 defa ve kış döneminde yapılır. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular ise, genellikle yılda 2 defa ve kış ve yaz dönemlerinde yapılır. Bunun yanında şartlı kabul başvurusu alan bazı üniversitelere yıl boyunca sürekli başvuru yapılabilir. 

Uluslararası öğrencilerin her yıl güz dönemi yani ekim ayında başlayacak olan üniversite programlarına zamanında yetişebilmeleri için başvurularını 1 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında yapmaları gerekir. Bahar dönemi olarak bilinen nisan ayında başlayan üniversite programlarına zamanında yetişebilmek için ise başvurularını 1 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapmaları gerekir. Başvuru dosyalarının gönderilmesi için son gün beklenmemelidir, hatta başvuruların mümkün olan en erken zamanda yapılması, öğrencilerin başvurularında çıkabilecek eksik evrakları tamamlama ve vize sürecinin çeşitli sebeplerle uzaması gibi aksaklıkları giderebilmek adına önemlidir. Bir öğrencinin başvuru tarihinden itibaren Almanya'ya gidiş süresi ortalama 5-6 ay sürer. 

Güz dönemi başvuru tarihi: 1 Haziran-15 Temmuz (Üniversite güz dönemi başlangıç ve bitiş tarihi: Ekim-Şubat/Mart)

Bahar dönemi başvuru tarihi: 1 Aralık-15 Ocak (Üniversite bahar dönemi başlangıç ve bitiş tarihi: Nisan-Ağustos/Eylül)

Şartlı kabul başvurusu alan bazı üniversitelere yıl boyunca sürekli başvuru yapılır. Şartlı kabul başvuru tarihlerini üniversiteler kendi belirledikleri için değişkenlik göstermektedir. Almanya'daki devlet üniversiteleri başvuru tarihlerini kurumumuz ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz. Başvuruların en erken tarihte yapılması vize süreci açısından da çok önemlidir.

Almanya'da üniversite eğitimi hakkında merak ettikleriniz varsa bilgi istek formu doldurabilir veya whatsapp hattımızdan yazabilirsiniz.


Bu içerik 19/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

WhatsApp chat

Whatsapp ile Yazın

Hemen Ara

Hemen Arayın