Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ORBİS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı (ORBİS Eğitim) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: ORBİS Eğitim’in ya da ORBİS Eğitim’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, ORBİS Eğitim’in hissedarlarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kanun’unun 8 ve 9. maddelerindeki kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: ORBİS Eğitim’in ya da ORBİS Eğitim’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikasının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

ORBİS Eğitim faaliyetlerini sürdürmek için kişisel verilerinizi anketler, internet siteleri, ORBİS Eğitim’in temsilcileri vb. kanallar aracığıyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kanun’unun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

 1. Kanuni Haklarınız

6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin münhasıran kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 10. Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için ORBİS Eğitime yazılı olarak başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

Bu çerçevedeki başvurularınız 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir.

 1. İletişim Bilgileri

Yukarıda e) paragrafında belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi ( ORBİS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Caddesi SBM İşhanı No:3 Kat: 5 Daire: 6, Kadıköy) adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yoluyla veya aşağıdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.    

 

WhatsApp chat

Whatsapp ile Yazın

Hemen Ara

Hemen Arayın