Whatsapp
ANA SAYFA ÜNİVERSİTE YÜKSEK LİSANS DİL OKULU YAZ OKULU SERTİFİKA FİYAT LİSTELERİ KATALOG
Whatsapp İndirimli Dil Okulları Document Bilgi İstek Formu

Almanya'da Yüksek Lisans Eğitimi

Ana Sayfa > Yurtdışında Yüksek Lisans > Almanya'da Yüksek Lisans Eğitimi

Almanya'da Yüksek Lisans Eğitimi | Almanya'da Master

Uluslararası saygınlığı olan akademik derecelendirmekuruluşlarının yayımladığı sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleriarasında gösterilen üniversitelere ev sahipliği yapması, diplomalarının dünyagenelinde yüksek bir saygınlığının olması ve bu nedenle gerek iş yaşamındagerekse de üniversitelerde geniş kariyer olanakları sunması gibi birçok nedenleAlmanya’daki yüksek lisans programlarına uluslararası öğrenciler tarafındanyapılan başvuruların sayısında yükselen bir eğri  gözlemlenmektedir.

Sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı Almanyaüniversitelerinin neredeyse tamamı uluslararası öğrenciler için kontenjanuygulamakta ve başvuran öğrenciler arasından diploma notları en yüksek olanöğrencilerin başvurularını kabul etmektedir.

Başvuru Koşulları

Almanya üniversitelerinin yüksek lisans programlarınabaşvurabilmek için Türkiye’de uygulanan Akademik ve Lisansüstü Eğitime GeçişSınavı’na (ALES) girme ve bir yüksek lisans programına yerleşme koşulu yoktur. Türkiye’dekiya da KKTC’deki üniversitelerin örgün eğitim veren 4 yıllık bölümlerinden mezunolan öğrencilerden diploma notu 4 üzerinden en az 2,70 olan öğrenciler Almanyaüniversitelerinin yüksek lisans programlarına başvurabilirler; ancakunutulmamalıdır ki bu ortalama birçok üniversitenin başvuru için istediği endüşük not ortalamasıdır, başvurunun kabul edileceği anlamına gelmez.

Lisans düzeyinde eğitim gördüğü alanla doğrudan ilgiliolmayan yüksek lisans programlarına yapılan başvuruları Almanya üniversiteleri genelliklekabul etmemektedir.

Türkiye ya da KKTC üniversitelerindeki bir yüksek lisansprogramının 1. yılını tamamlamış öğrenciler de Almanya üniversitelerindekiyüksek lisans programlarına başvurabilirler. Daha sonraki dönemlerde olanöğrencilerin başvuruları genellikle olumsuz sonuçlanmakta, öğrencilere yükseklisans eğitimini kendi üniversitesinde tamamlaması, doktora için Almanyaüniversitelerine başvurması önerilmektedir. Yüksek lisans eğitiminin 1. yılındaalınan derslerin Almanya’da kabul edilip edilmeyeceği üniversitelerin tutumunabağlıdır, ancak üniversitelerin genellikle bu öğrencileri 1. sınıftanbaşlattıkları görülmektedir. 

Almanya üniversitelerindeki yüksek lisans programlarındaeğitim görebilmek için Almanca dil yeterliğinin en az C1 düzeyinde olmasıgerekmektedir. Öğrencilerin Almanca yeterliklerini belgelendirebilmeleri içinseuluslararası geçerliği olan TestDaf-TDN 4, DSH-2, telc Deutsch C1 Hochschule,Goethe Zertifikat C2, DSD II-"Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz StufeII" sertifikalarından birine sahip olmaları istenmektedir.

Şartlı KabulBaşvurusu

Hiç Almanca bilmeyen ya da Almanca yeterliği C1 düzeyininaltında olan öğrencilerin başvurularına “Şartlı Kabul Başvurusu” adıverilmektedir. Yüksek lisans eğitimi için üniversitenin istediği tümyeterlikleri sağlayan, ancak dil yeterliği koşulunu sağlayamayan öğrencileryüksek lisans programlarına başvurduklarında aynı zamanda hazırlık eğitimine debaşvurmuş olurlar. Bazı Almanya üniversiteleri hiç Almanca bilmeyen öğrencilerinbaşvurularını da kabul ederken bazıları Almanca yeterliği A2, B1, ya da B2düzeylerinde olan öğrencilerin başvurularını kabul etmektedir.

Almanya üniversitelerindeki hazırlık eğitimleri 6 aylık 2 yada 3 dönemden oluşmaktadır, ancak bazı üniversitelerde 4 döneme kadarçıkabilmektedir. Almancayı sözlü ve yazılı olarak akıcı biçimde kullanmak içinöğrencilerin en az 3 dönem Almanca eğitimi almaları önerilmektedir.

Almanya’daki bazı üniversiteler hazırlık eğitimlerinikendileri verirken bazıları öğrencilerini anlaşmış oldukları dil okullarınayönlendirmektedirler.

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayarak en az C1 düzeyindeAlmanca yeterliğine ulaşan öğrenciler Almanya üniversitelerinde yüksek lisanseğitimi almaya hak kazanırlar, ancak şartlı kabul aldığı bölümde kontenjankısıtlaması olan öğrencilerin yüksek lisans eğitimi için yeniden başvuruyapması istenebilir.

Başvuru Tarihleri

Ekim ayında başlayan ve güz dönemi olarak adlandırılandönemdeki yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin1 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmelerigerekir. Nisan ayında başlayan ve bahar dönemi olarak adlandırılan dönemdekiyüksek lisans programlarına başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin de 1Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmelerigerekmektedir.

Üniversitelerdeki başvuru süreçlerinde ya dakonsolosluklardaki vize süreçlerinde çıkması olası bürokratik engellerdendolayı süre sorunuyla karşılaşarak hak kaybı yaşamak istemeyen öğrencilerinbaşvuru süreci başlar başlamaz işlemlere başlamaları oldukça önemlidir.

Şartlı kabul başvuruları ise yıl boyunca yapılabilmektedir.Bu nedenle bu başvuru seçeneğini değerlendirecek öğrencilerin üniversitelerinkonuyla ilgili duyurularını yakından takip etmeleri gerekmektedir, çünkübaşvuru süreçleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir.  

Almanya'da Master eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak için ofislerimizi arayabilir veya Bilgi İstek Formu doldurabilir ya da Whatsapp hattımızdan bize yazabilirsiniz.

Yurtdışında eğitim programları hakkında sorularınız için ofislerimizi ziyaret edebilir, bilgi istek formu doldurabilir veya Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu

Yurtdışı eğitim ile ilgili tüm sorularınıza hafta içi ve Cumartesi 24 saat içerisinde dönüş sağlıyoruz.

Beni Arayın
location icon

Orbis Blog

location icon

Tümü